How To Setup Huawei WiFi AX3

Follow step dalam youtube . Default IP address : http://192.168.3.1

Boleh juga sambung cable LAN dari ke laptop untuk buat configuration.

MENU